Program "Putokaz za uspešno učenje’" za učenike i roditelje

         Program je namenjen učenicima a realizuje se kroz individualni rad ili rad u malim grupama. Trajanje programa je 10 časova od 60 do 90 minuta zavisno od uzrasta učenika. Ritam održavanja časova je jednom do dva puta nedeljno.

NAPOMENA: Za učešće u programu neophodna je saradnja roditelja. Ona se ogleda u spremnosti za reviziju vaspitnih stavova i stvaranje povoljne pedagoške klime koja je od važnosti za školsko postignuće učenika. Tokom trajanja programa za učenike za roditelji su uključeni u individualni ili grupni savetodavni rad gde se upoznaju sa faktorima porodične sredine koji utiču na školski uspeh učenika.

              Sadržaj programa

- usvajanje metoda i tehnika uspešnog učenja,
- pomoć u učenju, formiranje radnih navika,
- usavršavanje sposobnosti pamćenja i čitanja, 
- kontinuirani uvid u napredovanje učenika i praćenje školskog uspeha,
- povećanje motivacije i koncentracije,
- podsticanje maksimalnog razvoja postojećih potencijala učenika,
- prevencija školskog neuspeha i otklanjanje specifičnih poteškoća u učenju,
- otklanjanje problema u učenju pojedinih školskih predmeta,
- izrada individialnog plana učenja i napredovanja,
- savetodavni rad sa roditeljima i učenikom.


Sadržaj individualnog programa rada za učenike