Program "Putokaz za uspešno učenje" za škole

Program "PUTOKAZ ZA USPEŠNO UČENJE" realizuje se za učenike od 4 do 8 razreda osnovne škole (* prilagođeni program realizuje se za učenike srednjih škola).

Program je nastao kao rezultat dugogodišnjeg rada sa učenicima na otklanjanju i prevenciji školskog neuspeha.

Načini realizacije:

1.  Predavanje-prezentacija za učenike 1 do 3 odeljenja istog razreda;
 - Trajanje 90 minuta;

 2.  Predavanja- radionice za učenike jednog odeljenja; Učesnici programa dobijaju priručnik "Putokaz za uspešno učenje".
- Trajanje četiri puta po 90 minuta;
Sadržaj programa rada predavanja - radionica za učenike jednog odeljenja.
* Škole koje su zainteresovane za ovaj program mogu se obratiti Centru Putokaz za dodatne informacije i dogovor o realizaciji.