Radionice za roditelje „Šta roditelj treba da zna i da radi da bi učenje učenika bilo uspešnije“- 6 radionica

         Za uspešno učenje potreban je i rad samog učenika koji se ne odvija samo u školi, već se produžava i nastavlja u vidu rada kod kuće. Zato je sasvim prirodno i potrebno da se u proces ucenja, koji se odvija posle škole uključe i roditelji.
Cilj radionica „Šta roditelj treba da zna i da radi da bi učenje  učenika bilo uspešnije“ je da se roditelji osposobe za uspešniju pomoć njihovoj deci u procesu učenja kod kuće. To će moći ako u dovoljnoj meri poznaju i uvažavaju psihofizičke karakteristike deteta različitog uzrasta, ako kreiraju povoljnu i prijatnu porodičnu klimu, ako znaju kako da pomognu, kontrolišu i podstiču motivaciju.
Edukacija putem radionica podrazumeva da su roditelji aktivni, proveravaju sopstvena znanja, stavove i gledišta, razmenjuju mišljenja sa drugim roditeljima, nastavnicima,i stručnjacima. Roditelji se upoznaju sa načinima kako pomoći deci, kako ih kontrolisati, kako stvarati uslove u porodici za uspešno učenje.

Program radionica:

Prva edukativna radionica:

1. Uspešan roditelj
2. Uspešno učenje

Druga edukativna radionica:

( za roditelje učenika od I,II,III i IV razreda):
1. Psihofizičke karakteristike dece uzrasta od 7 do 11 godina
2. Poteškoće u učenju i načini njihovog otklanjanja

( za roditelje učenika od V do VIII razreda):
1. Psihofizičke karakteristike dece u period adolescencije (puberteta)
2. Poteškoće u učenju i načini njihovog otklanjanja

Treća edukativna radionica:

Razvijanje radnih i drugih navika i njihov značaj za uspešno učenje

Četvrta edukativna radionica:

Značaj plana dnevnih aktivnosti u formiranju navika i uloga roditelja

Peta edukativna radionica:

Uslovi uspešnog učenja

Šesta edukativna radionica:

Da li i kako pomoći deci u uspešnom učenju i izradi domaćih zadataka?