"Putokaz" za roditelje

Centar "Putokaz" roditeljima pruža informativni, savetodavni i psihoterapijski rad:


    Informativni razgovor je najčešće jedan susret tokom kog roditelj dobija informaciju o području interesa ili potrebe (informacije o aktivnostima Centra, ustanove, službe ili organizacije koje mu mogu pomoći);

    Savetodavni rad sa roditeljima je kraća intervencija (nekoliko susreta) koja ima cilj da reši određeni problem (ponašanje ili situaciju), na primer: kako učiti, kako da roditelj uspostavi disciplinu i nauči dete odgovornosti, kako pripremiti dete za polazak u školu ili vrtić, kako motivisati dete, kako uspostaviti odnos sa adolescentom, šta činiti kada se jave problemi u ponašanju i sl.

    Psihoterapijski rad je duža intervencija (npr. preko 12 susreta), zahvata dublje psihološke procese i intervencije, usmerena je na lični rast i razvoj, na restrukturiranje slike o sebi, povećanje sposobnosti da se osvesti automatsko reagovanje u određenoj situaciji.

    Edukativno-iskustveni programi (radionice) omogućavaju roditeljima da razviju roditeljske kompetencije bez prosuđivanja i kritikovanja, da govore o svom doživljaju i iskustvu, da osveste svoje postupke i kvalitet odnosa sa decom i razviju roditeljske kompetencije.


Cilj rada sa roditeljima je:

- unapređenje znanja roditelja o razvojnim problemima dece i mladih i mogućnostima za njihovo prevazilaženje,
- pružanje pomoći u slučaju školskog neuspeha deteta,
- pomoć i podrška porodici u adekvatnoj primeni vaspitnih mera,
- informisanje roditelja o značaju stvaranja povoljne pedagoške klime i organizaciji zdravog stila života u porodici,
- preporuke roditeljima za razvoj punog potencijala dece i informisanje o aktivnostima koje obogaćuju razvoj dece i mladih;