Grupa podrške za roditelje


Ova grupa je namenjena roditeljima koji žele da razmene iskustva, nedoumice, čuju iskustva drugih roditelja, kao i za one kojima je potrebna kontinuirana podrška i pomoć u vaspitanju, praćenju školskog uspeha i napredovanja njihove dece.

Grupa podrške može biti posebno značajna za samohranog roditelja, za roditelja koji prolazi kroz razvod, suočava se sa gubitkom, živi u proširenoj porodici, ima dileme i teškoće u odgajanju i vaspitanju deteta...

Grupa podrške je sigurno mesto koje za roditelja postaje neophodan i nezamenljiv resurs u odgajanju i vaspitanju deteta.

Susreti se održavaju tokom trajanja školske godine, dva puta mesečno, u večernjem terminu u trajanju od 2 sata.

Broj učesnika u grupi je ograničen (do 7 članova) a grupa je zatvorenog tipa.


Dobrodošli!


brošura - Grupa podrške za roditelje