Услуге и програми

1.Активности примарне педагошко-психолошке превенције (ПППП) у циљу овладавања животним вештинама и промоцији здравог животног стила породице, деце и младих.

1.1.Теме предавања, трибина , радионица2. Обука за овладавање вештинама потребним за образовање и 
актуализација потенцијала школске деце:

2.1.Програм ’’Путоказ за успешно учење’’ за ученике и родитеље
2.2. Програм ’’Путоказ за успешно учење’’за школе


3. Подстицање психо-социјалног развоја и терапијски рад са децом и адолесцентима:

3.1.Саветодавни рад са децом и адолесцентима
3.2.Терапија деце и адолесцената
3.3.Група за развој социјалних вестина
3.4. Група за тинејџере4. Унапређење знања и вештина родитеља и пружање подршке породици како би била сигуран оквир одрастању деце:

4.1.''Путоказ за родитеље''
4.2.Радионице за родитеље ''Моје дете у школи''
4.3.Група подршке за самохране родитеље5. Педагошко-инструктивни и саветодавни рад са наставницима у области образовно-васпитног рада:

5.1. ''ПУТОКАЗ'' за наставнике
5.2. Едукативно-искуствени програм ''Група подршке - антистрес програм за наставнике''